Kontakt

ConnectedHome Sp. z o.o.

ul. Długa 19, 43-100 Tychy
GSM: +48 516-185-144
Tel: +48 32 325-05-80
Fax: +48 32 325-05-81
NIP: 646-28-44-333


Władze Spółki :

Radosław Kojdecki Prezes Zarządu
Damian Fidor Wiceprezes Zarządu
Piotr Szymura Prokurent


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRSNumer KRS 0000323748 Kapitał zakładowy : 910 000,00 zł wpłacony w całości