Współpraca z ISP

Warunki współpracy

Każda umowa jest negocjowana indywidualnie na podstawie wyjściowego cennika. Dzięki temu możemy dopasować swoje oczekiwania do możliwości naszych Partnerów. Dążymy do tego, by współpraca z ConnectedHome zawsze była grą o sumie dodatniej.

Etapy współpracy

1. Kontakt Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą i chcą poznać szczegóły naszej oferty i ogólne warunki świadczenia naszych usług, wystarczy jeden mail, telefon. Zaproponujemy spotkanie, na którym będziemy mogli się bliżej poznać.

2. NDA Przed "odkryciem kart" zawieramy porozumienie o nieujawnianiu danych będących tajemnicą Państwa i naszego przedsiębiorstwa. Dokument zobowiązuje nas wzajemnie do zaufania poufności w zakresie informacji przekazywanych w toku negocjacji.

3. Spotkanie Pierwsze spotkanie to przede wszystkim rozpoznanie wzajemnych oczekiwań, przedstawienie naszej filozofii partnerstwa i szczegółowe omówienie oferty. Możliwe jest również zawarcie umowy wstępnej, która pozwoli nam z jednej strony rozpocząć odpowiednie prace przygotowawcze, a Państwu da spokój i poczucie bezpieństwa.

4. Testy Na tym etapie prac musimy zdiagnozować Państwa sieć, jej parametry i możliwości wystąpienia ewentualnych trudności oraz opracowanie planów szybkiego reagowania na awarie. Zakończenie tego etapu wiąże się z pozytywną oceną infrastruktury.

5. Podpisanie umowy Jeżeli wszystkie formalności zostały pomyślnie załatwione możemy przystąpić do określenia ostatecznego kształtu współpracy i treści umowy.